جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده واحده -قانون بررسی کیفیت تقاضای رای اعتمادنخست وزیرواین قانون پس ازامضاءرئیس جمهور وابلاغ به دولت بلافاصله قابل اجراء است قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه روزپنجشنبه یازدهم مردادیکهزاروسیصدوشصت وسه با حضورو تاییدشورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11548
تاریخ تصویب :
1363/05/11
تاریخ ابلاغ :
1363/07/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :