جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده واحده -موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایرمشتمل بریک مقدمه و 9ماده و دوفهرست به شرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسنادآن داده میشود

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایرکه ذیلاطرفین متعاهدین خوانده میشوند0
درپرتواصول وشریعت اسلامی
باعلاقه به تحکیم پیوندهای مودت وبرادری موجود بین ملتهای دوکشور باتوجه به توسعه وگسترش هرچه بیشترروابط بازرگانی واقتصادی بین کشورشان براساس برابری ومنافع متقابل درمواردذیل موافقت نمودند ماده 1-مبادلات بازرگانی بین دوکشورطبق این موافقتنامه درچهارچوب قوانین ومقررات مربوطبه واردات وصادرات جاری درهریک ازدوکشور صورت خواهدگرفت 0
ماده 2-طرفین متعاهدین توافق نمودندکه هریک نسبت به دیگری مساعدترین رفتارممکن رادرموردحقوق گمرکی وسایرعوارض مشابه و همچنین درزمینه تشریفات وروشهای مربوط به ورود وصدور کالا فراهم نمایند0
ماده 3-مبادلات کالابین دوکشورطبق فهرستهای الف و ب منضم به این موافقتنامه که جزءلاینفک موافقتنامه حاضر محسوب میشودانجام خواهد گرفت 0
فهرست الف مشخص کننده کالاهای قابل صدورالجزایربه ایران میباشد0 فهرست ب مشخص کننده کالاهای قابل صدورایران به الجزایرمیباشد0
ماده 4-محصولاتی که مبدا ان درسرزمین یکی از طرفین متعاهدین باشد میتوان فقط پس از کسب اجازه کتبی مقامات صلاحیتدارکشورصادرکننده به همان صورت به کشورثالثی صادرنمود0
ماده 5-بمنظورتشویق وگسترش بازرگانی بین دوکشور،طرفین متعاهدین مطابق باقوانین جاری خودکلیه تسهیلات لازمه رابطورمتقابل برای تشکیل نمایشگاههای اختصاصی و شرکت درنمایشگاههای بین المللی در کشورهای خودبه یکدیگراعطاخواهند نمود0
ماده 6-طرفین متعاهدین اجازه خواهند دادکه درچهارچوب قوانین و مقررات جاری درکشورخود،ورودوصدور نمونه های بدون ارزش بازرگانی را از حقوق گمرکی و مالیات معاف نمایند0
ماده 7-واردات براساس قرارداهای منعقده بین افرادحقوقی اجزایری وافرادحقیقی وحقوقی ایرانی که درامور بازرگانی خارجی دوکشور اشتغال دارندصورت خواهدگرفت 0
ماده 8-کلیه پرداختها و هزینه های ناشی ازمبادلات تجاری موضوع یک از دو کشوربصورت ارز قابل تسعیر انجام خواهدگرفت 0
ماده 9-این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسنادتصویب شده توسط مقامات صلاحیتدارردکشور لازم الاجراءخواهد بود و بمدت یکسال اعتبار خواهدداشت و پس از آن خود برای مدت مشابه قابل تمدید خواهدبود مگر اینکه یکی از طرفین سه ماه (90روز)قبل از تاریخ انقضای موافقتنامه فسخ آن راکتبا خواستار شده باشد0
این موافقتنامه در الجزیره درتاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1362ه /ش برابر با12رجب 1403 ه /ق در دونسخه اصلی به زبانهای فارسی وعربی تنظیم و امضاءگردیده و هر دومتن متساویا مهتبر است 0
حبیب الله عسگراولادی مسلمان عبداعزیزخلاف
وزیر بازرگانی وزیر بازرگانی
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دموکراتیک
خلق الجزایر
فهرست الف
تولیدات قابل صدورجمهوری دموکراتیک خلق الجزایربه جمهوری اسلامی ایران
1-چوب وپنبه و محصولات آن 0
2-سندروم 0
3-چرم مصنوعی 0
4-پارچه 0
5-کحصولات پلاستیکی 0
6-محصولات شیمیایی 0
7-محصولات پتروشیمی 0
8-رنگ وورنی 0
9-شیشه 0
10-لوازم خانگی 0
11-محصولات فولادی 0
12-محصولات معدنی 0
13-ماشین آلات برقی و غیر برقی 0
14-محصولات بهداشتی ازنوع سرامیک و قالب ریزی شده فولادی 0
15-محصولات ذوب فلز0
16-کابل 0
17-مواد نسوز0
18-محصولات تلفنی 0
19-محصولات رادیوئی 0
20-محصولات فلزی وساختمانی 0
21-کاغذ ومحصولات 0
22-پلی ونیل کلریدومحصولات آن 0
23-فیلم ،کتاب ،روزنامه ،تمبروغیره 0
فهرست ب
تولیدات قابل صدورجمهوری اسلامی ایران به جمهوری دوکراتیک خلق الجزایر
1-خشکبار0
2-ادویه جات 0
3-گیاهان داروئی 0
4-صمغ عربی وسایرصمغ ها0
5-رب گوجه 0
6-لوازم آرایش 0
7-موادشیمیائی 0
8-منسوجات وتریکو0
9-محصولات صنایع دستی 0
10-تجهیزات آتش نشانی 0
11-دستگاههای حرارت مرکزی 0
12-لوازم خانگی 0
13-پروفیل آلومینیومی وآهنی 0
14-تجهیزات بیمارستانی 0
15-ترانسفورموتورودستگاههای جوشکاری 0
16-لوله واتصالات چدنی 0
17-وسایل گازسوز0
18-ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی وساختمانی 0
19-قطعات یدکی 0
20-مصالح ساختمانی 0
21-موادمعدنی 0
22-پشم شیشه 0
23-وسائط نقلیه موتوری 0
24-اسباب بازی 0
25-پودر پاک کننده 0
26-ماشین جوجه کشی 0
قانون فوق مشتمل برماده واحده و متن موافقتنامه در نه ماده ودو فهرست درجلسه روز یکشنبه هشتم مهرماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 17/7/1363بتایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11557
تاریخ تصویب :
1363/07/08
تاریخ ابلاغ :
1363/08/08
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :