جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده واحده -به شاغلین دررشته بهداشت درمانی (اعم ازکارشناس و تکنیسین وکمک تکنیسین )که درآزمایشهای موسسه واکسن وسرم سازی رازی وابسته به وزارت کشاورزی انجام وظیفه میکنندو مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند،مزایائی به میزان مزایای دریافتی کارکنان مشمول بند ت تبصره 7 قانون بودجه سال 1362پرداخت میگردد0
تبصره -اعتبارلازم این لایحه درسال جاری از محل صرفه جوئی در هزینه های موسسه واکسن وسرم سازی رازی تامین ودرسالهای آتی جزو اعتبارات جاری موسسه مذکورمنظورخواهدشد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده یک تبصره درجلسه روزسه شنبه بیست ونهم آبانماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 4/9/1363به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11590
تاریخ تصویب :
1363/08/29
تاریخ ابلاغ :
1363/09/19
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :