جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 47968 12/9/1363

وزارت صنایع
هیات وزیران درجلسه مورخ 7/9/1363بنا به پیشنهادشماره 366501 مورخ 19/7/1363وزارت صنایع تصویب نمودندکه مهلت رسیدگی به مدارک ارسالی ازطرف دارندگان واحدهای تولیدی صنعتی مستقردرداخل محدوده قانونی موضوع تصویبنامه شماره 31592مورخ 30/6/1362هیئت وزیران تا پایان سال 1363تمدیدگردد0
نخست وزیرمیرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11592
تاریخ تصویب :
1363/09/07
تاریخ ابلاغ :
1363/09/22
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :