جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 15307/ت 23056هـ 20/4/1379
وزارت بازرگانیوزارت امور اقتصادی ودارایی وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران درجلسه مورخ 8/9/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ازرگانی امور اقتصادی دارایی ، صنایع مسکن و شهرسازی ،بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( موضوع نامه شماره 620/84 – 1549/102 مورخ 25/3/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و به استناد جزء (1) بند (ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، آیین نامه اجرایی جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- منظور از نانهای صنعتی مرغوب در این آیین نامه ، انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم است که با کیفیت خوب ، بهداشتی ، سالم و با رعایت استانداردهای ملی ایران تولید می شود.
تبصره منظور از نان حجیم نانی است که از آرد ، آب ، نمک،مخمر (خمیر ترش)و در صورت نیاز مواد افزودنی مجاز طی فرایندی پخت و تهیه می گردد. چنانچه ضخامت بافت آن بین (1) تا (5) سانتیمتر باشد، در گروه نانهای نیمه حجیم و بیش از آن در گروه نانهای حجیم قرار میگیرد.
ماده 2- روش تولید و ماشین آلات مورد نیاز برای تولید نانهای صنعتی مرغوب باید به شکلی باشد که دارای همزن خمیر ، اتاق خمیر اولیه ، بالابرتغارخمیر،تقسیم کننده ،گردکن ، محفظه تخمیر ثانویه ، فرم دهنده ، محفظه تخمیر نهایی ، فرپخت نان با شعله غیر مستقیم ، خنک کننده و سیستم بسته بندی و مجهز به سیستم آزمایشگاهی آرد و نان باشند.
ماده 3- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید . ضوابط اجرایی اجباری استاندارد یاد شده باید برای تولید کنندگان نانهای صنعتی مرغوب فراهم شود.
ماده 4- وزارت صنایع مکلف است ماشین آلات استاندارد مورد نیاز با مشخصات ذکر شده را از طریق سازندگان داخلی تأمین نماید و در صورت لزوم می تواند از طریق انتقال فناوری نسبت به ساخت آنها در داخل اقدام کند . تا زمان تولید دستگاه استاندارد در داخل کشور، واردات ماشین آلات خارجی طبق مقررات مربوط بلامانع است.
ماده 5- وزارت بازرگانی در سطح کشور موظف است با همکاری و هماهنگی ادارات کل صنایع استانها در چهارچوب سهمیه استانی حداقل برابر با میزان افزایش سهمیه سالانه آرد ( به استثنای سهمیه های عشایری و روستایی)را در جهت اجرای این تبصره تخصیص داده و ترتیبی اتخاذ نماید تا از گسترش واحدهای سنتی در شهرها جلوگیری شود.
ماده 6- متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی مرغوب حتمامی بایست در نسبت به اخذ سهمیه از سازمان غله کشور اقدام و سپس از وزارت صنایع جواز تأسیس اخذ نماید.
ماده 7- سازمانهای مسکن و شهر سازی استانها ، شهرداریهای سراسر کشور و حسب مورد ادارات ذی ربط در استانها موظفند با معرفی ادارات کل صنایع و دستگاههای ذی ربط بازرگانی تسهیلات لازم را برای واگذاری زمین به میزانی که در طرح پیش بینی شده است ، فراهم نمایند و زمین مورد نظر را در اسرع وقت و به قیمت منطقه ای در اختیار متقاضی قرار دهند . زمین واگذاری ترجیحا می بایست در محدوده شهرها قرار داشته باشد . دستگاههای اجرایی مندرج در این ماده می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا تکلیف متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ مراجعه معین شود .
تبصره 1- چنانچه متقاضی شخصا مالکیت زمین مناسب در خارج از قطبهای صنعتی و یا در داخل محدوده های شهری باشد ، دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند بدون دریافت هرگونه وجهی نسبت به تغییر کاربری زمین یاد شده به نحوی که متقاضی ذکر شده بتواند در زمین ملکی خود واحد صنعتی تولید نان صنعتی مرغوب احداث نماید ، اقدام کند .
تبصره 2- زمین موضوع این آییننامه فقط به منظور احداث واحد تولیدی نان صنعتی مرغوب واگذار می شود و در صورت هرگونه استفاده دیگر و یا عدم ساخت بموقع سازمان ملی و زمین مسکن حسب قرارداد تنظیمی می تواند نسبت به استرداد زمین واگذار شده اقدام نماید .
ماده 8- شهرداریها در محدوده شهرها و فرمانداران و سایر ارگانها در خارج از شهرها موظفند ظرف یکماه پس از اخذ مجوز تأسیس و انتخاب زمین نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نمایند .
ماده 9- شرکتهای آب و برق ، گاز و نفت موظفند نیاز واحدهای تولید نان صنعتی مرغوب را با الویت و در اسرع وقت و با تعرفه ای معادل تعرفه های نانواییهای سنتی تأمین نماید.
ماده 10- ضرایب مالیاتی و حق بیمه واحدهای تولید نان صنعتی مرغوب موجود در کشور با هر تعدادکارکن به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده 11- وزارت بازرگانی موظف است تا زمان راه اندازی واحدهای تولید کننده خمیر مایه و افزودنیهای مجاز و بهبود دهنده های نان ، ارز مورد نیاز را برای واردات افزودنیها تأمین کند .
ماده 12- سیستم بانکی موظف است با تأیید ادارات کل صنایع استانها درخواست وام این قبیل کارخانه ها را با الویت مورد بررسی قرار دهد و در چهار چوب ضوابط مورد عمل آیین نامه اجرایی موضوع بند (ی) تبصره (3)قانون بودجه سال 1379 کل کشور اقدام و حداقل هشتاد درصد (80% ) سرمایه گذاری موردنیاز هر واحد نان صنعتی مرغوب را از محل این تبصره تأمین نمایند.
ماده 13- نانوایان سنتی می توانند به تنهایی یا با مشارکت سایر نانوایان نسبت به تغییر نانوایی خود از سنتی به صنعتی با الویت نسبت به سایر متقاضیان با رعایت شرایط مندرج در ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید .
ماده 14- خانواده شهدا، جانبازان ، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از الویت ویژه برخوردارند.
ماده 15- در صورت وجود شرایط مساوی بین متقاضیان تولید نان صنعتی الویت با اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود که خود رأسا در تأمین تسهیلات (زمین ، آب ، برق ، وتم ، گاز و پروانه ساختمان ) اقدام نموده و از تسهیلات دولتی استفاده نمی نمایند .
ماده 16- به منظور توسعه روند صنعتی نمودن تهیه نان و جلوگیری از ضایعات نان ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعزیرات گندم و آرد و نان موظف به جلوگیری بسته بندی غیر بهداشتی و فاقد آرم نانهای سنتی و توزیع عرضه آن بین فروشگاهها بوده و ضمن اطلاع رسانی به مردم در این خصوص در صورت مشاهده می بایست نسبت به جمع آوری نانهای تولیدی فاقد آدرس و مشخصات محل تولید اقدام نمایند .
ماده 17- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در سراسر کشور بر عهده وزارت بازرگانی می باشد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :