جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 14485/21627 21/4/1379

وزارت کشور
نظر به اینکه در بند (2) تصویب نامه شماره 31649/ت 21627 هـ مورخ 11/2/1379
که بر اساس طرح پیشنهاد وزارت کشور تنظیم و ابلاغ شده است نام دهستان «قرق» به اشتباه دهستان «سرخ پشته » تحریر گردیده ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیأت دولت – حسین رحیم زاده
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :