جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 15459/21036 ک

وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 11/3/1379 بنا به پیشنهاد شماره 19309/42/4/1 مورخ 16/12/1377 وزارت کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 5453/ ت 21162 هـ مورخ 13/2 1378 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362- تصویب نمودند :
در استان کرمانشاه روستای گهواره مرکز بخش گهواره از توابع شهرستان اسلام آباد غرب به شهر تبدیل و به عنوان شهر گهواره شناخته می شود . محدوده این شهر بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون تعیین مذکور خواهد شد .
این تصویب نامه در تاریخ 19/4/1379 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16062
تاریخ تصویب :
1379/03/11
تاریخ ابلاغ :
1379/02/01
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :