جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

44391/ت23321ه

وزارت کار و امور اجتماعیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 بنا به پیشنهاد شماره 56173 مورخ 15/5/1379 وزارت کارو امور اجتماعی و به استناد ماده (191) قانون کار – مصوب 1369 – تصویب نمود:

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ،مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار (موضوع تصویب نامه شماره 72052 / ت 423 هـ مورخ 30/11/1373 )به مدت پنج (5) سال تمدید می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16272
تاریخ تصویب :
1379/10/04
تاریخ ابلاغ :
1379/10/14
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :