جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.وزارت نیروسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نظر به اینکه در سطر دوم ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (44) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 34755/ت23624هـ مورخ 9/8/79
که براساس طرح پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ شده است عبارت «ثبت شده»تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیأت دولت – حسین رحیم زاده
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16272
تاریخ تصویب :
1379/10/03
تاریخ ابلاغ :
1379/10/14
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :