جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 37643 / ت 23555 هـ

وزارت بازر گانی ـوزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ25/8 /1379 بنا به پیشنهاد شماره 10064/1 مورخ 9/7/1379 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 – تصویب نمود:
1– سود بازرگانی گوشی تلفن همراه مشمول ردیف 20/8525 تعرفهHS)) به میزان چهل درصد(40%) تعیین می گردد.
2- متن زیر به عنوان زیرنویس به ذیل تعرفه 20/8525 اضافه می شود
(قطعات CKD یا SKD گوشی تلفن همراه که توسط تولید کنندگان کالای مذکور وارد می شود ، به تشخیص وزارت صنایع مشمول پرداخت سود بازرگانی به میزان ده درصد (10%) خواهند بود.)
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16243
تاریخ تصویب :
1379/08/25
تاریخ ابلاغ :
1379/09/07
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :