جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 50689/ت 24040ه 10/11/1379

وزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نماینده گان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد شماره 31292 مورخ 12/9/1379 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و براساس 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 64545 / ت 18583 هـ مورخ 15/6/76 در جلسه مورخ 20/10/1379 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
قیمت فروش داروهای دامی ، تولیدی کارخانه های داخلی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :
ردیف شرح
1 محلول تزریقی آهن + ویتامین B12
2 محلول تزریقی فنیل بوتازون 20 درصد
3 محلول تزریقی جنتا مایسین سولفات
4 محلول تزریقی بوپا رواگون
5 محلول تزریقی نوالژین
6 محلول تزریقی ایزوفلئوپرونیز و ولون استات
7 محلول تزریقی آهن + ویتامین B12
8 محلول تزریقی جنتا مایسین سولفات
9 محلول تزریقی بوپاروگون
10 محلول تزریقی ایمیدیوکارب دی پروپیونت
11 محلول تزریقی ویتامین E+ سلنیوم
12 پماد پستانی کلو کسالمو DC
13 پمادپستانی پنستروژن MC
14 بی کربنات سدیم ( آنتی اسیدوز )
15 سم شو ( سولفات مس )
16 محلول ضد عوفونی کننده پایدون یداین 10%
واحد قیمت فروش درب کارخانه به ریال
1 ویال 100میلی لیتری 9548
2 ویال 100 میلی لیتری 2735
3 ویال 100 میلی لیتری 6178
4 " 125927
5 " 5478
6 " 19270
7 ویال 20 میلی لیتری 2381
8 " 1710
9 " 25644
10 " 51978
11 " 1155
12 سرنگ یک بار مصرف 5 گرمی 1620
13 سرنگ یک بار مصرف 6 گرمی 1350
14 بسته 13 گرمی در تیریتوفان 190
15 بسته 100 گرمی در تیریتوفان 820
16 گالن چهار لیتری 19025
معاون اول رییس جمهور حسن حبیبی
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :