جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 52461 / ت 24088 ه 18/11/1379

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت دادگستری
هیات وزیران درجلسه مورخ 2/11/1379 بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به استناد مواد (4) (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود :
تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 15880 /ت 23164 ه مورخ 25/4/1379 موضوع فوق العاده جذب شغل کارکنان سازمان وابسته به قوه قضایی و وزارت دادگستری از تاریخ 1/1/1379 به تاریخ 1/1/1378 اصلاح می شود

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16307
تاریخ تصویب :
1379/11/02
تاریخ ابلاغ :
1379/11/27
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :