جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 21840 17/4/1365

وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/4/1365 تصویب نمودند :
ماده 17آئین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات سال 1365 لغوگردد
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12053
تاریخ تصویب :
1365/04/11
تاریخ ابلاغ :
1365/04/25
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :