جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

شماره 52266 20/6/1365

سازمان امور اداری واستخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/6/1365 تصویب نمودند روز شنبه 22/6/1365 برای کارکنان دولت تعطیل وجزو مرخصی استحقاقی سالانه آنان محسوب گردد0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12104
تاریخ تصویب :
1365/06/12
تاریخ ابلاغ :
1365/06/30
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :