جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 88218 21/1/1365

وزارت برنامه و بودجه
هیت وزیران در جلسه مورخ 6/1/1365 تصویب نمودند در سطر چهارم تصویبنامه شماره 64000 مورخ 20/7/64بعد از عبارت ((سازمانهای دولتی ))شرکتهای دولتی اضافه گردد0
نخست وزیر -میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11984
تاریخ تصویب :
1365/01/06
تاریخ ابلاغ :
1365/02/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :