جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 39283/ت 23753

وزارت بازرگانی – وزارت صنایع – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران درجلسه مورخ 25/8/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و به استناد ماده (4) قانون مقرارت صادرات و واردات – مصوب 1372 – و بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکی – مصوب 1350 – تصویب نمود:
سود بازرگانی و شرایط ورود تعرفه های مندرج در جداول پیوست، جایگزین بخش مربوط از جداول سود بازرگانی و شرایط ورود کالاهای وارداتی، موضوع تصویبنامه شماره 68612/ ت 22171 هـ مورخ 16/1/1379 میشود و از تاریخ 1/9/1379 لازم الاجراء خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

ملاحظات، مندرجات ذیل فصل شرایط ورود مصوب شرایط ورود فعلی سود بازرگانی مصوب سود بازرگانی فعلی شماره تعرفه شرح کالا ردیف
1 12 500 200 01/61 پالتو – نیمپالتو مردانه از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر مواد نسجی 623
1 12 500 200 02/61 پالتو – نیمپالتو زنانه از پشم، پنبه، سنتیک و سایر مواد سنجی 624
1 12 500 200 03/61 لباس به صورت دست مردانه از پشم،پنبه،ستتیک و سایرموادنسجی 625
1 12 500 200 04/61 لباس به صورت دست زنانه از پشم،پنبه،سنتتیک وسایرموادنسجی 626
1 12 500 200 05/61 پیراهن مردانه از پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 627
1 12 500 200 06/61 بلوز، کشباف از پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 628
1 12 500 200 07/61 زیرشلواری، بیژاما مردانه از پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 629
1 12 500 200 08/61 زیردامنی لباس خانه زنانه از سنتتیک، مواد نسجی و پنبه 630
1 12 500 200 10/61 پیراهن یقه اسکی از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر 631
1 12 500 200 11/61 لباس نوزدان از پشم، از پنبه، سنتتیک و سایر 632
1 12 500 200 12/61 گرمکن ورزشی ازپنبه، سنتتیک وسایر 633
1 12 500 200 00/6113 لباسهای دوخته و مهیا از کشباف یا قلابباف 634
1 12 500 200 14/61 سایر لباسها، از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 635
1 12 500 200 15/61 جوراب شلواری و … از پنبه و پشم، سنتتیک و سایر مواد نسجی 636
1 12 500 200 16/61 دستکش آغشته، سایر از پنبه، سنتتیک و سایر 637
1 12 500 200 17/61 سایر متفرعات دوخته و مهیا برای پوشاک 638
1 12 500 200 01/62 پالتو، نیمپالتو، از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 639
1 12 500 200 02/62 پالتو،نیمپالتو از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 640
1 12 500 200 03/62 لباس به صورت دست مردانه از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 641
1 12 500 200 04/62 لباس به صورت دست زنانه از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 642
1 12 500 200 05/62 پیراهن مردانه از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 643
1 12 500 200 06/62 پیراهم زنانه از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر موادنسجی 644
1 12 500 200 07/62 زیرپوش چسبان و ….. مردانه از پنبه، سنتتیک و سایر 645
1 12 500 200 08/62 زیرپوش و …. زنانه از پنبه، سنتتیک و سایر 646
1 12 500 200 09/62 لباس نوزدان از پشم و پنبه، سنتتیک و سایر 647
1 12 500 200 10/62 لباس دوخته و مهیا 648
1 12 500 200 11/62 گرمکن ورزشی و سایر لباسها مردانه و زنانه 649
1 12 500 200 12/62 کرست بند شلوار بند جوراب و همانند 650
1 12 500 200 13/62 دستمال از ابریشم، پنبه و سایر 651
1 12 500 200 14/62 شال و … از ابریشم، پشم و سنتتیک و سایر 652
1 12 500 200 00/6216 دستکش، دستکش یک انگشتی و نیمدستکش 653
1 12 500 200 17/62 سایر متفرعات دوخته و مهیا برای پوشاک 654
1 12 500 200 01/63 پتو و زیرانداز سفری، برقی و یا از پشم، پنبه، سنتتیک و سایر 655
1 12 500 200 02/63 شستنیهای رختخواب، سر میز از پنبه، کتان و سنتتیک و سایر 656
1 12 500 200 03/63 پرده از پنبه، سنتتیک و موادنسجی 657
1 12 500 200 04/63 سایر اشیاء برای مبلمان از پنبه، سنتتیک و سایر 658
1 12 500 200 05/63 جوال و کیسه از کنف، پنبه و سایر موادنسجی 659
1 12 500 200 06/63 روپوش کالا از و پنبه،سنتتیک و سایر 660
1 12 500 200 00/6308 مجموعها از پارچههای تار و پودباف و نخ 661
1 12 500 200 00/6501 کلاه نیمساخته، بدنه کلاه و با شلق از نمد 662
1 12 500 200 00/6502 کلاه نیمساخته از گیسباف و قالبگیری نشده 663
1 12 500 200 00/6503 کلاة نمدی و سایر پوششها از نمد 664
1 12 500 200 05/65 کلاه و سایر پوششهای سرکشباف، قلاببافی 665
1 12 500 200 00/6507 کلاه و سایر پوششهای سر کشباف، قلاببافی 666
1 12 500 200 00/6507 نوار داخلی، آستر و …. برای کلاه 667
1 12 500 200 01/66 چتر بارانی، آفتابی، سایهباغ و سایر 668
1 13 250 200 00/6602 عصا، عصای صندلیشو، شلاق و همانند 669
1 12 250 100 03/66 اجزاء تزئینات و متفرعات از اشیاء 670
1 16 245 170 01/08 نارگیل 671
1 16 240 170 03/08 موز 672
1 16 240 170 30/0804 آناناس 673
1 16 240 170 50/080 انبه 674

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16250
تاریخ تصویب :
1379/08/25
تاریخ ابلاغ :
1379/09/15
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
موضوع :