جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 3413/79/ 1 1/3/1379

در اجرای بند «ب» تبصره 34 قانون بودجه سال 1379 کل کشور آیین نامه اجرایی بند مزبور به شرح زیر تصویب می گردد:
ماده 1ـ کلیه درآمدهای موضوع بند فوق به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410118 قسمت سوم قانون بودجه سال 1379 کل کشور واریز می شود .
معادل صد در صد (100%) وجوه واریز شده به وسیله سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور (که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود )توسط خزانه تا سقف پانزده میلیارد (15000000000) ریال به حساب سازمان واریز می شود تا بر اساس مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه برای اهداف وبرنامه های سازمان و اشتغال زایی وگسترش حرفه آموزی زندانیان طبق مواد این آیین نامه به مصرف برسد .
ماده 2ـ وجوه واریزی مندرج در ماده یک این آیین نامه صرفا ناظر بر درآمدهای حرفه آموزی و اشتغال زایی زندانیان بوده موارد مصرف آن به شرح زیر تعیین می شود :
ـ بازسازی شخصیت و اصلاح تربیت زندانیان و مدد جویان از طریق اشتغال و حرفه آموزی برای آنان .
ـ کمک به زندانیان مدد جویان و خانواده آنان در جهت اشتغال و خوداتکایی .
ـ انجام امور مربوط به زندانها بازداشتگاهها مراکز اقدامات تامینی و تربیتی و سایر موسسات وابسته به سازمان .
ـ کمک در جهت آموزش فنی و حرفه ای به زندانیان ونیز ایجاد مراکز حرفه آموزی .
ـ بهره گیری از نیروهای آشنا و متخصص در امور زندانها .
ـ آموزش تشویق وترغیب کارکنان سازمان و ا رائه خدمات رفاهی به آنها با هدف افزایش بهره وری و فعالیت هر چه بیشتر آنان .
ـ سرمایه گذاری جهت توسعه وایجاد اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان و مددجویان .
ـ تجهیز تعمیر و نگهداری کارگاهها در مراکز حرفه آموزی و اشتغال .
ـ به کار گرفتن زندانیان در طرحهائی نظیر : مرتع داری , جنگل داری , کویر زدائی , آبخیز داری راهسازی , معادن با هماهنگی دستگاههای ذیر ربط .
تبصره ـ رئیس سازمان می تواند میزان و نحوه هزینه نمودن در آمدهای موضوع این آئین نامه را به موجب دستورالعملهائی که صادر می نماید به معاونین اداری و مالی امور اشتغال خود کفائی حرفه آموزی و نیز مدیران کل زندانها در استانها تفویض نماید .
ماده 3ـ وصولیهای موضوع این آئین نامه پس از احتساب و کسر کلیه پرداختها ی قابل قبول از قبیل مواد اولیه , دستمزد , آب و برق , سوخت مخابرات و ارتباطات , حمل و نقل , مخارج تعمیر ونگهداری , بیمه حوادث ناشی از کار و سایر بیمه های مرتبط با اشتغال و حرفه آموزی و نظایر آن به عنوان درآمد محاسبه و هر سه ماه یکبار به خزانه واریز می شود .
ماده 4 ـ سازمان موظف است به منظور بهبود کیفیت حرفه آموزی و گسترش اشتغال زائی زندانیان ضمن سرمایه گذاریهای لازم در این زمینه اعتبارات مورد نیاز را از طریق اعتبارات ملی ( بودجه عمومی کشور ) و درآمدهای حاصل از حرفه آموزی و اشتغال زائی زندانیان را در بودجه ادارات کل استانها پیش بینی نماید .
ماده 5 ـ دستورالعملهای مورد نیاز این آئین نامه حسب مورد توسط رئیس سازمان صادر و به واحدهای تابعه ابلاغ خواهد شد .
ماده 6ـ این آئین نامه مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره در تاریخ 18/3/79 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .
رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16111
تاریخ تصویب :
1379/03/18
تاریخ ابلاغ :
1379/04/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :