جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 11405 /ت 22999هـ 24/3/1379

سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/3/1379 بنا به پیشنهاد وزرات کشور و تاییدیه شماره 509/40ـ 1422/102 مورخ 18/3/1379 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ تصویب نمود :

مبلغ دویست و ده میلیارد (210000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503290 (حوادث غیر مترقبه ) به شرح زیر اختصاص می یابد :
الف ـ مبلغ یکصد و چهل و نه میلیارد و چهار صد و هشتاد میلیون و سیصد هزار (149480300000) ریال به شرح جدول پیوست در اختیار استانها قرار می گیرد تا با تصویب ستاد حوادث غیر مترقبه استان به ریاست استاندار و عضویت روسای سازمان برنامه و بودجه کشاورزی و جهاد سازندگی و مدیران کل راه و ترابری ، مسکن و شهرسازی آب و برق ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، رییس بانک کشاورزی استان ، مدیر نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و با دبیری معاون عمرانی استاندار به منظور مقابله با خشکسالی و تکمیل طرحهای نیمه تمام حوادث غیر مترقبه بین پروژه های مشخص توزیع و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان برابر مقررات هزینه شود. حداقل پنجاه درصد (50%) این اعتبارات برای پروژه های پیشگیری هزینه خواهد شد .
ب ـ مبلغ سی و سه میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و هشتصد هزار (33679800000) ریال در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی قرار می گیرد تا با هماهنگی با وزارت کشور بین استانهای آسیب دیده (با اولویت مناطق آسیب دیده از خشکسالی )توزیع و پس از مبادله موافقتنامه برابر مقررات هزینه شود.
ج ـ مبلغ شانزده میلیارد و هشتصد و سی و نه هزار (16839900000) ریال به عنوان افزایش سرمایه در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می گیرد .
د ـ مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال برای اجرای پروژه های مطالعاتی کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی اختصاص می یابد تا با تعیین دستگاه اجرایی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور برابر مقررات هزینه می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

توزیع اعتبار موضوع بند(ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
( ارقام به میلیون ریال )
ردیف نام استان توزیع اعتبار بند (الف)مصوبه
1 آذربایجان شرقی 3500
2 آذربایجان غربی 3500
3 اردبیل 3000
4 اصفهان 7000
5 ایلام 3500
6 بوشهر 5000
7 تهران 4500
8 چهار محال بختیاری 4000
9 خراسان 13000
10 خوزستان 13000
11 زنجان 4000
12 سمنان 2500
13 سیستان و بلوچستان 9000
14 فارس 9000
15 قزوین 3500
16 قم 2000
17 کردستان 4000
18 کرمان 3800
19 کرمانشاه 4000
20 کهکیلویه و بویر احمد 3000
21 گلستان 5500
22 گیلان 8000
23 لرستان 8000
24 مازندران 10000
25 مرکزی 3000
26 هرمزگان 3/4080
27 همدان 2600
28 یزد 3500
جمع 3/149480

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16111
تاریخ تصویب :
1379/03/18
تاریخ ابلاغ :
1379/04/01
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :