جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 11435/ت 23025هـ 24/3/1379

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2654هـ /ب مورخ 4/3/1379) تصویب نمود:

متن زیر به قسمت اخیر بند الف ماده (2) آیین نامه اجرایی بند(ب) تبصره (47) قانون بودجه سال 1379 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 278/ت 22713 هـ مورخ 18/1/1379) الحاق می گردد:
« در هر حال باید قسمتی از این اعتبار برای بستر سازی و تشویق صادرات خدمات نرم افزاری یا رایانه ای موضوع بند(ب) تبصره (47) هزینه گردد.»
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16111
تاریخ تصویب :
1379/03/18
تاریخ ابلاغ :
1379/04/01
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :