جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 56850 25/8/1365

وزارت کار و امور اجتماعی
پیرو تصویبنامه شماره 34632 مورخ 16/7/65 نظر به اینکه در سطر سوم ماده 13 عبارت اجازه نامه و در سطر دوم ماده 21 عبارت تخصص ودر سطر اول ماده 42 عبارت آموزش و در ردیف 12 جدول شماره 1در ستون گروه عبارت ذوب فلزات بترتیب اشتباها اجازه نامه ، تخصیص آموزان ، ذوب و فلزات تایپ شده لذا مقتضی است نسبت به اصلاح آن اقدام فرمایند0
سیدعطاالله مهاجرانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12152
تاریخ تصویب :
1365/08/25
تاریخ ابلاغ :
1365/09/01
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :