جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 65142 27/8/1365

وزارت جهادسازندگی
نظر به اینکه در سطر چهارم مقدمه ابلاغیه مزبور بجای عبارت سال 1356 اشتباها سال 1365 تایپ شده لذا مقتضی است نسبت به اصلاح آن اقدام فرمایند0
سرپرست دفتر حقوقی نخست وزیری - سعید تقدسیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12157
تاریخ تصویب :
1365/08/27
تاریخ ابلاغ :
1365/09/04
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :