جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


مصوب پنجاه و یکمین جلسه مورخ 10/10/64 شورایعالی انقلاب فرهنگی (دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد سهمیه بندی مناطق در آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشعر بر اینکه از این به بعد ضریب تقسیم برحسب (بخشها) محاسبه شود0 (نه شهرستانها که قبلا ملاک قرار می گرفت ) تصویب میگردد0
ضمنامقرر میشود ،مساله سهمیه بندی مناطق اساسا مورد تجدید نظر قرار گیرد و برای این منظور وزارت فرهنگ وآموزش عالی موظف است که پس از انجام بررسیها لازم طرح خود را به شورایعالی انقلاب فرهنگی تقدیم نماید0

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12189
تاریخ تصویب :
1364/10/10
تاریخ ابلاغ :
1365/10/11
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :