جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


مصوب هفتادو چهارمین جلسه مورخ 3/4/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی (دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

بنا به تقاضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص تجدید نظر در مورد سهمیه رزمندگان در آزمون ورودی دانشگاهها تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1- شانس قبولی کلیه رزمندگانی که حداقل 6 ماه در جبهه های جنگ تحمیلی خدمت کرده اند در کنکور دانشگاهها دو برابر میشود0 2- شانس قبولی رزمندگانی که بیش از شش ماه در جبهه خدمت کرده اند متناسب با مدت اضافی افزایش خواهد یافت 0
3- کلیه کسانی که در مهلتی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین کرده به جبهه ها اعزام میشوند از سهمیه خاصی که برای ایشان منظور شده است بهره مند خواهند شد و شانس قبولی ایشان بیش از سایرین و کمتر از دو برابر خواهد بود0

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12189
تاریخ تصویب :
1365/04/03
تاریخ ابلاغ :
1365/10/11
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :