جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


مصوب شصت و چهارمین جلسه مورخ 26/1/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

مقرر میگردد گزینش عمومی آن دسته از داوطلبان آزمون رشته های گروه پزشکی که از ابتدای شرکت درآزمون به استخدام وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درآمده و تعهد استخدامی می دهند تحت نظر هیات عالی گزینش و گزینش بقیه داوطلبان گروه پزشکی توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو انجام شود0 ضمنا چنانچه دانشجوئی در حین تحصیل یا پس از فراغت ازآن بخواهد به استخدام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درآید لازم است مجددا گزینش اخلاقی شود،این گزینش تحت نظر هیات عالی گزینش انجام خواهد شد0

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12192
تاریخ تصویب :
1365/01/26
تاریخ ابلاغ :
1365/10/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :