جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


مصوب بیست و ششمین جلسه شورایعالی مورخ 28/3/64
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

مقرر شد در صورتی که پاسخ وزارت آموزش و پرورش به استعلام هیات گزینش در خصوص هریک از داوطلبان منفی بود -تحقیق در صورت لزوم بعمل آید و نتایج تحقیقات به هیات مرکزی گزینش اصلاع داده شود0

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12192
تاریخ تصویب :
1364/03/28
تاریخ ابلاغ :
1365/10/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :