جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


مصوب شصت و نهمین جلسه مورخ 4/3/65 و موافقتنامه هفتادو ششمین جلسه مورخ 24/4/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

ماده (1) اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ابلاغ مصوبه شماره 5461/دش مورخ 10/11/64 شورایعالی انقلاب فرهنگی بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 1- هدف - بمنظور تربیت افسران کادر ثابت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و برای حفظ استقلال فرهنگ نظامی کشور و همچنین تامین قسمتی از احتیاجات آموزش عالی علوم دریایی ارگانهای دریایی غیرنظامی کشور در رشته های مهندسی دریایی (مکانیک ،برق ، الکترونیک )ناوبری ،فرماندهی کشتی ،مدیریت و کمیسر دریایی مرکز آموزش عالی علوم دریایی (نداجا)که در این اساسنامه مرکز نامیده میشود تاسیس میگردد0

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
12194
تاریخ تصویب :
1365/04/24
تاریخ ابلاغ :
1365/10/17
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :