جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 31468 10/4/1364

وزارت راه وترابری

هیئت وزیران درجلسه مورخ 2/4/1364 بنابه پیشنهادشماره 11/16605 مورخ 1/12/1363 وزارت راه وترابری و به استناد قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی وبا توجه به تصویبنامه های شماره 34424-3/3/62 و3320-28/2/64 تصویب نمودند.
1- ماشین آلات زیر به لیست ماده یک آئین نامه اجرایی موضوع تصویبنامه شماره 14894-24/2/61 اضافه گردد :
الف - رله تانک
ب - اسپریدر
ج - کفی با کشنده
د - بونکر حمل سیمان
2 - تبصره ذیل به ماده 5 آئین نامه اجرایی اضافه میشود :
تبصره - تعمیرات اولیه و اساسی بعهده موجر بوده و در صورتیکه توسط مستاجر انجام شود هزینه های مربوطه با نظرکارشناس قابل پرداخت خواهد بود . بدیهی است در صورت تعمیرات اساسی زودرس و یا در مواردیکه تعمیرات ناشی از قصور پیمانکار باشد تمام یا قسمتی از هزینه به تشخیص کارشناس فنی بعهده مستاجر خواهد بود.
نخست وزیر- میرحسین موسوی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11755
تاریخ تصویب :
1364/04/02
تاریخ ابلاغ :
1364/04/17
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :