جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده هفت (7) قانون تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مصوب 21/5/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موضوع عوارض فرودگاهی مسافران به شرح ذیل اصلاح می گردد:
1 - از هر مسافر خارجی غیر از ترانزیت در موقع ترک ایران مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال .
2 - از هر یک از اتباع ایرانی که در خارج از کشور مسافرت می نمایند مبلغ یک هزار (1000) ریال .
3 - از هر یک از مسافرین هواپیمایی که از فرودگاههای داخلی کشور تردد می نمایند به استثنای اطفال زیر دو سال مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 9/11/1364 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
11940
تاریخ تصویب :
1364/11/06
تاریخ ابلاغ :
1364/12/01
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :