جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ9/8/1377 شماره دادنامه169 کلاسه پرونده 77/276
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای حسین قاسمی ثانی
موضوع و شکایت خواسته . ابطال ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیرماه 1354 .
مقدمه .شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیرماه 1354 شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه و بخشنامه ها و آئین نامه ها و سایر مقررات دولتی بشرح مقرر در قانون مذکور قابل اعتراض و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین مورد شکایت قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
169
تاریخ تصویب :
1377/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :