جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده واحده - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است بر اساس قطعنامه شماره (3 - 2 - 45) مورخ 28 ژوئن 1990 هیات نمایندگان صندوق بین المللی پول سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق مزبور را از ششصد و شصت میلیون واحد حق برداشت مخصوص به یک هزار و هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار واحد حق برداشت مخصوص افزایش دهد.
همچنین به بانک مذکور اجازه داده می شود نسبت به احیا و افزایش سهمیه جمهوری اسلامی ایران در دوره های هفتم و هشتم صندوق نامبرده اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/2/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13541
تاریخ تصویب :
1370/01/26
تاریخ ابلاغ :
1370/02/25
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :