جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


ماده واحده - معافیت مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 20 قانون برق ایرا صوب پنجشنبه 20/5/1362 مجلس شورای اسلامی از اول سال 368 تا پایان رنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تمدید میشود.
حکم این ماده نسبت به شرکت های سازمان برق ایران ، شرکت خدمات هندسی آب ، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توانیر (شرکت تولید و انتقال رق ایران ) از اول سال 1368 نیز جاری خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزده رداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13539
تاریخ تصویب :
1370/05/15
تاریخ ابلاغ :
1370/06/13
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :