جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


ماده واحده - به موجب این قانون "کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی " به منظور مبادله اطلاعات ، مطالعه ، تحقیقات علمی و پیدا کردن راه کارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان ، سیل ، خشکسالی ، سرمازدگی ، آفات گیاهی ، آلودگی هوا، زلزله و لغزش های لایه زمین ، نوسانات آب دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها و امثال آن ، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزرا و مسئولین سازمانها (در غیاب وزرا، معاونین ذیربط شرکت می نمایند) و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی ،
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد سازندگی ، وزارت راه و ترابری ، سازمان برنامه و بودجه ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت مسکن و شهرسازی ، موسسه ژئوفیزیک ، جمعیت هلال احمر، سازمان جنگلها و مراتع ، وزارت بازرگانی و هر وزارتخانه ، موسسه ، نهاد و نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست این کمیته حسب ضرورت مصلحت بداند، تشکیل می گردد.
تبصره 1 - کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی جهت انجام مطالعات و تحقیقات دامنه دار بر روی بلایای طبیعی کشور، تاریخچه آنها، پیش آگاهی و همچنین برای اعلام وضعیت اضطراری و نحوه مقابله یا جبران خسارتها، کمیته های فرعی مورد نیاز تشکیل خواهد داد.
تبصره 2 - سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز طرحهای این کمیته که توسط دستگاههای مربوطه پیش بینی نشده باشد در قالب طرحهای مصوب دستگاه مربوط تصویب نماید.
تبصره 3 - وزیر کشور، دستور تشکیل کمیته های استانی کاهش اثرات بلایای طبیعی را به ریاست استاندار، برای هر استان ، با وضعیت فوق صادر خواهد کرد.
تبصره 4 - وزارت کشور موظف است هر 6 ماه یک بار نتایج مربوط به مطالعات و تحقیقات و راه حلهای پیشنهادی را به اطلاع دستگاههای اجرایی مربوطه به منظور تمهیدات لازم و کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با نظرخواهی سایر اعضا کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 6 - کمیته ملی مجاز است بخشی از اختیارات خود را به کمیته های فرعی یا استانی تفویض نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13539
تاریخ تصویب :
1370/05/09
تاریخ ابلاغ :
1370/06/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :