جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ، ماده 2 قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به صورت ذیل اصلاح می گردد:
ماده 2 - کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
13539
تاریخ تصویب :
1370/05/06
تاریخ ابلاغ :
1370/06/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :