جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


سوال :صدور اجرائیه نسبت به احکام قطعی دادگاههای حقوقی یک و دو سابق شهرستانی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درآن بمرحله اجراءدرآمده بعهده چه مقامی است ؟

نظریه اداره حقوقی
صدور اجرائیه نسبت به احکام قابل اجراء با دادگاه صادرکننده حکم یادادگاه عمومی است که قائم مقام آن دادگاه شده است .

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8305
تاریخ تصویب :
1373/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :