جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - هر گاه قاچاق به وسیله وسایط نقلیه دریایی اعم از موتوری
و غیر آن "که برای حمل قاچاق به کار می رود" صورت بگیرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد و چنانچه وسایط نقلیه متعلق به مرتکب نباشد حکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به این است که مالک با علم به استفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق گذارده باشد.
تبصره - وسیله نقلیه از تاریخ کشف جرم تا صدور نهایی توقیف و بلااستفاده خواهد ماند چنانچه حکم لازم الاجرا دایر به برائت مالک نقلیه صادر شود فورا وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتینوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3718
تاریخ تصویب :
1336/08/09
تاریخ ابلاغ :
1336/08/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :