جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده واحده - برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران تشکیل می شود و افراد سازمان مزبور در اجرای اخلالگران در صنایع" href="/tags/66044/قانون-مجازات-اخلالگران-در-صنایع/" class="link">قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهبانی "دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود" و طبق این قانون و آیین نامه ای که وسیله وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیونهای نظام و جنگ و دادگستری مجلسین می رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت .
تبصره 1 - مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه افراد گارد
منحصرا طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2 - شرکت ملی نفت ایران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی ، آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید.
تبصره 3 - افراد گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین و آیین نامه های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 29/3/1351، در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
8016
تاریخ تصویب :
1351/04/11
تاریخ ابلاغ :
1351/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :