جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


ماده واحده - تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا و نیز در صورت لزوم مدت کارآموزی برای کارآموزی قضایی با شورای عالی قضایی است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/4/1366 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :