جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 2 - هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سو نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف ، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف ، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. و برای بار سوم ، شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/4/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :