جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره ذیل به عنوان تبصره 3 به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 الحاق می گردد.
تبصره 3 - دادگاههای مدنی خاص می توانند در امور جزایی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رییس ارتباط مستقیم پیدا می کند رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/4/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :