جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


ماده واحده - بهداشتکاران دهان و دندان وابسته به دانشگاه های کشور که بعد از تاریخ فروردین ماه سال 1360 فارغ التحصیل شده اند و یا از تاریخ فوق لغایت تصویب این قانون مشغول تحصیل در رشته فوق گردیده اند در صورت داوطلب بودن و سپردن تعهد خدمت در مناطق محروم و کمتر از ده هزار نفر از نظر ضوابط آموزشی استخدامی و محرومیت از اشتغال آزاد مشمول قانون بهداشتکاران دهان و دندان مصوب فروردین ماه 1360 خواهند شد.
تبصره 1 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای دانشجویان مشغول تحصیل پس از تعیین واحدهایی که کم دارند بلافاصله و همچنین در مورد فارغ التحصیلان ذکر شده در قانون ، آموزش تکمیلی نظری و عملی را با در نظر گرفتن امکانات آموزشی در اسرع وقت بر قرار کند.
تبصره 2 - تامین اعتبار لازم جهت اجرا این طرح از محل اعتبار آموزشی و استخدامی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در قسمت مربوط به ترتیب بهداشتکاران دهان و دندان خواهد بود. جابجایی اعتبار آموزشی متناسب جابجایی دانشجویان انجام خواهد شد.
تبصره 3 - از تاریخ تصویب این قانون فقط یک نوع بهداشتکار دهان و دندان پذیرفته می شود و قوانین مغایر با این قانون و قانون بهداشتکاران
دهان و دندان ملغی است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/4/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :