جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


ماده واحده - ارجاع اختلافات ناشی از:
1 - تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در ارتباط با موافقتنامه وام مورخ 4/12/1353 مطابق 23 فوریه 1975 منعقده با دولت
ایران .
2 - تخلف و قصور شرکت ارودیف در ارتباط با موافقتنامه مالی مورخ 16/ 4/1356 مطابق 7 ژوئیه 1977 منعقده با دولت ایران به داوری های مقرر در موافقتنامه های مذکور تصویب و تنفیذ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و شصت و شش با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :