جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده - در مواردی که مقررات خاصی برای بخشودن مطالبات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی از مستخدمین دولت ، دانشجویان ، دانش آموزان ، هنرجویان و کارآموزان متعهد خدمت ناشی از ارتباط استخدامی و یا تعهد خدمت در دستگاههای مزبور وجود ندارد مطالبات مذکور در صورت ازکارافتادگی (به تشخیص کمیسیون پزشکی منتخب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) یا مفقودالاثر یا اسارت یا شهادت آنان به تایید بنیاد شهید یا فوت آنان با تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط کلا یا بعضا قابل بخشودن می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/7/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
14050
تاریخ تصویب :
1366/06/19
تاریخ ابلاغ :
1372/03/16
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :