جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی و بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور تحکیم و توسعه مناسبات فیمابین و گسترش روابط فرهنگی و مناسبات دوستانه ای که مردم دو
کشور را به یکدیگر پیوند می دهد، تصمیم به انعقاد موافقتنامه فرهنگی حاضر گرفتند.
ماده 1 - طرفین متعاهدین ، گسترش و تحکیم روابط فرهنگی در کلیه جهات را بر اساس حقوق برابر و احترام به حاکمیت یکدیگر تشویق خواهند نمود.
2 - طرفین متعاهدین ، تسهیلات لازم را جهت شناساندن فرهنگ و هنر تمدن طرف مقابل به مردم خود فراهم نموده و بدین منظور اقدامات زیر را معمول خواهند داشت :
الف - مبادله کتب ، نشریات ، روزنامه ، مجلات ، عکسها، اسلایدها، پوسترها، میکروفیلمها، فیلمها و نوارهای فرهنگی و علمی و هنری و .
ب - مبادله هنرمندان و گروههای هنری در زمینه های مورد توافق طرفین .
ج - مبادله برنامه های رادیویی و تلویزیونی .
د - مبادله گروههای دانشجویی و اعضای انجمنهای فرهنگی و سازمانهای جوانان دو کشور.
ه - مبادله دانشمند و محققین و فرهنگیان و سخنرانان و نویسندگان و علمای مذهبی .
و - تشکیل نمایشگاه هایی از هنرهای ملی و سنتی و آثار علمی و ادبی و تاریخی .
ز - برگزاری هفته های فرهنگی و فیلم و مجالس سخنرانی .
ماده 3 - طرفین متعاهدین ، همکاری بین دانشگاهها و موسسات آموزشی و انجمنها و مراکز فرهنگی موجود در دو کشور را برابر مقررات جاری یکدیگر تشویق خواهند نمود.
ماده 4 - طرفین متعاهدین ، شناخت از کشور یکدیگر را از طریق برنامه های آموزشی ارتقا خواهند بخشید.
ماده 5 - طرفین متعاهدین ، همکاری بین سازمانها و موسسات رادیویی و تلویزیونی و سینمایی و مطبوعاتی و خبری یکدیگر را تشویق و تسهیل خواهند نمود.
ماده 6 - طرفین متعاهدین در حدود امکانات خود، بورسهایی برای دوره های حرفه ای فنی و دانشگاهی در رشته هایی که به وسیله دو طرف تعیین می شود، اعطا می نمایند.
ماده 7 - طرفین متعاهدین ، همکاری بین سازمانهای ورزشی دو کشور را تشویق نموده و موجبات برگزاری مسابقات دوستانه بین تیمهای ورزشی دو کشور را فراهم خواهند ساخت .
ماده 8 - طرفین متعاهدین ، موافقت می نمایند که تاسیس مراکز فرهنگی و انجمنهای دوستی در کشورهای یکدیگر را تشویق و تسهیل نمایند.
ماده 9 - طرفین متعاهدین ، در زمینه مبارزه با بیسوادی ، همکاری های لازم را بالاخص از طریق مبادله اطلاعات و تجربیات و اعزام کارشناسان یکدیگر معمول خواهند داشت .
ماده 10 - طرفین متعاهدین ، تدابیر لازم را به منظور تشویق جهانگردی بین دو کشور که وسیله موثری برای ایجاد تفاهم متقابل بین دولت است ، از طریق فراهم آوردن تسهیلات لازم و کاهش تشریفات مسافرت و اعطای روادید بر طبق و مقررات جاری دو کشور اتخاذ خواهند نمود.
ماده 11 - طرفین متعاهدین به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه و انجام کلیه امور مربوط به همکاری فرهنگی دو کشور نمایندگان فرهنگی به کشورهای یکدیگر اعزام خواهند نمود.
ماده 12 - به منظور اجرای موافقتنامه حاضر، طرفین متعاهدین مبادرت به تنظیم برنامه مبادلات فرهنگی نموده و امکانات و وسایل لازم جهت اجرای این برنامه ، در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
ماده 13 - طرفین متعاهدین ، موافقتنامه حاضر را طبق قوانین داخلی خود، به تصویب می رسانند و این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین به طرف دیگر مبنی بر تصویب آن لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده 14 - موافقتنامه حاضر از تاریخ لازم الاجرا شدن ، برای مدت پنج سال اعتبار دارد و در پایان این مدت خود به خود برای دوره های پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفین حداقل شش ماه قبل از انقضا مدت مزبور کتبا تمایل خود را نسبت به فسخ موافقتنامه و یا تجدید نظر در آن به طرف دیگر اعلام نماید.
ماده 15 - هر گونه اختلافی در مور تفسیر این موافقتنامه از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
این ماده موافقتنامه در تاریخ 23 دی ماه هجری شمسی برابر 13 ژانویه 1986 میلادی در شهر اکرا در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری غنا
کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران وزیر فرهنگ و جهانگردی
سید شمس الدین خارقانی دکتر محمد بن عبدالله
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه مشتمل بر یازده ماده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/7/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :