جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 1 ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 1 - مشمولانی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می کنند پس از ترک تحصیل و یا فراغ از تحصیل موظفند حداکثر ظرف یک سال خود را به سازمان وظیفه عمومی مربوطه در داخل کشور معرفی نمایند. مهلت مذکور برای آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که به عنوان عضو هیات علمی جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می گردند به دو سال افزایش می یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یک شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/8/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :