جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده - ردیفهای زیر به عنوان ردیفهای 17 و 18 به بند الف تبصره 47 قانون بودجه سال 1364 کل کشور اضافه می شود:
17 - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .
18 - حسب مورد فرماندار هر شهرستان به تناسب موارد مطروحه آن شهرستان حق رای دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/5/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :