جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 74 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 74 - هرگاه هنگام بحث درباره لوایح و طرح ها، رئیس جمهور و معاونان وی ، وزیران و معاونان آنها همچنین مخبرین کمیسیون های مربوطه لازم بدانند می توانند در موضوع بحث با رعایت مواد مطروحه برای مدت معین طبق آیین نامه اظهار نظر نمایند.
تبصره - رئیس جلسه علنی مجلس در موارد لازم می تواند به رئیس با دادستان دیوان محاسبات جهت اظهار نظر در طرح ها و لوایح مربوطه اجازه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/10/1373 به تایید شورای نگبهان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :