جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


ماده واحده -
1 - تبصره ذیل به ماده 146 آیین نامه داخلی الحاق می گردد:
تبصره - کمیسیون تخصصی موظف است همزمان با دعوت از وزیر مربوطه و نماینده یا نمایندگانی که سوال یا سوالات را مطرح نموده اند از کمیسیون اصول 88 و 90 برای اعزام نماینده به کمیسیون تخصصی دعوت به عمل آورد و در صورت اعلام نیاز کمیسیون اصول 88 و 90، مشروح مذاکرات و مدارک درخواستی را در اختیار این کمیسیون قرار دهد.
2 - تبصره ذیل به عنوان تبصره 2 به ماده 148 آیین نامه داخلی الحاق می گردد:
تبصره 2 - مهلت مقرر در ماده فوق با درخواست کمیسیون اصول 88 و 90 حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یک شنبه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :