جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه امور مربوط به تاسیس ، اداره ، سیاست گذاری ، انجام مراحل ثبت ، هدایت و نظرت بر فعالیت های تعاونیها و اتحادیه های فرش دستباف روستائی به وزارت جهاد سازندگی محول می گردد تا وزارت مذکور با امکانات موجود خود نسبت به انجام آن وظایف اقدام نماید.
تبصره - کلیه تعاونیها و اتحادیه های فرش دستباف که تاکنون تاسیس شده اند نیز مشمول این قانون می باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/12/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :