جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده واحده - به موجب این قانون اعتبار منظور در ردیف 503082 موضوع بند (ب ) تبصره (16) قانون بودجه سال 1368 کل کشور از محل کاهش اعتبارات جاری و عمرانی ردیفها و طرحهای مشروحه ذیل به میزان سی میلیارد ریال افزایش می یابد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/8 /1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1368/08/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :