جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 43524 23/12/1348
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/48 بنا به پیشنهاد شماره 05581/ق مورخ 18/12/48 وزارت کشور ماده 2 آئین نامه اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری را بشرح زیر اصلاح نمودند :
ماده 2- انتخاب اعضاء هیئت یا شهردار است . هیئت برحسب ضرورت ممکنست بطور موقت یا دائم تشکیل گردد .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7325
تاریخ تصویب :
1348/12/22
تاریخ ابلاغ :
1349/01/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :